Amortyzacja jednorazowa

1 stycznia, 2010

Już od dwóch lat możliwa jest amortyzacja jednorazowa środków trwałych na preferencyjnych zasadach (zgodnie z art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof). Jej zastosowanie jest możliwe u przedsiębiorców spełniających warunki tzw. małych podatników oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Mogą oni w danym roku podatkowym amortyzować zakupione środki trwałe (z grup 3-8 KŚT) jednorazowo, przy ich sumarycznej kwocie w roku podatkowym nie przekraczającej równowartości 100.000 euro.

Ilość środków trwałych nie jest ograniczona. Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy jedynie samochodów osobowych, oczywiście w zakresie wspomnianych grup 3-8. Nie ma ograniczenia co do nowości fabrycznej środków trwałych.

Amortyzacja ta (jednorazowa) może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Strona www.worldpol.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie