Archiwum Aktualności

Spółka cicha – przykłady umów

4 stycznia, 2010

UMOWA SPÓŁKI CICHEJ -przykład 1

(więcej…)

Amortyzacja jednorazowa

1 stycznia, 2010

Już od dwóch lat możliwa jest amortyzacja jednorazowa środków trwałych na preferencyjnych zasadach (zgodnie z art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof). Jej zastosowanie jest możliwe u przedsiębiorców spełniających warunki tzw. małych podatników oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Mogą oni w danym roku podatkowym amortyzować zakupione środki trwałe (z grup 3-8 KŚT) jednorazowo, przy ich sumarycznej kwocie w roku podatkowym nie przekraczającej równowartości 100.000 euro.

Ilość środków trwałych nie jest ograniczona. Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy jedynie samochodów osobowych, oczywiście w zakresie wspomnianych grup 3-8. Nie ma ograniczenia co do nowości fabrycznej środków trwałych.

Amortyzacja ta (jednorazowa) może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Spółka cicha – c.d.

20 grudnia, 2009

Umowa spółki cichej jest przykładem umowy nienazwanej, czyli umowy odbiegającej specyfiką od umów skodyfikowanych w polskim prawie. Trzeba zauważyć, że w przeciwieństwie do innych umów nienazwanych, które w wyniku stosowania ich w praktyce gospodarczej znajdują z czasem umocowanie prawne (np. umowa leasingu), to przy umowie cichej doszło do sytuacji odwrotnej, czyli zlikwidowania jej umocowania prawnego. (więcej…)

Spółka cicha

5 lipca, 2009

W Polsce międzywojennej, już w szesnaście lat po odzyskaniu niepodległości po 129 latach zaborów, stworzono super nowoczesny (nie tylko na owe czasy) i praktyczny akt normatywny, który znalazł wyraz w Rozporządzeniu Prezydenta RP, z dnia 27 czerwca 1934 roku, mianowicie Kodeks Handlowy. (więcej…)

Obniżone odsetki podatkowe!

2 lipca, 2009

Poprawienie błędu w rozliczeniach i zapłata ujawnionej w ten sposób zaległości podatkowej może przynieść podatnikowi wymierne korzyści finansowe. Zaoszczędzi około 25% na odsetkach. To efekt stosowania obniżonej stawki.  Kiedy płaci się niższe odsetki?

(więcej…)

Świadczenia urlopowe

14 maja, 2009

Zbliża się czas wypoczynku i wakacji, dlatego aktualnym staje się przypomnieć o wypłatach świadczeń urlopowych. Świadczenia urlopowe mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. (więcej…)

E-kontrola w firmie

27 kwietnia, 2009

Urzędy skarbowe coraz częściej przeprowadzają elektroniczne kontrole podatkowe, tzw. e-kontrole. Nic w tym dziwnego – ewidencje księgowe wielu firm składają się z tysięcy zapisów, a czasu na jej weryfikację niewiele. Jak przebiega e-kontrola?

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Procedura e-kontroli

doręczenie podatnikowi pisma z prośbą o udostępnienie informacji o używanym przez niego oprogramowaniu finansowo-księgowym:
nazwie programu, wersji, nazwie producenta, rodzaju formatów plików tworzonych i obsługiwanych przez program itp.

przekazanie informacji o oprogramowaniu

wezwanie podatnika do udostępnienia danych w formie elektronicznej
ze wskazaniem rodzaju danych, formatu plików, rodzaju nośnika, na którym powinny być przekazane, terminu przekazania

pobranie danych i sporządzenie protokołu
z podaniem informacji o przekazanych plikach

przetworzenie danych
za pomocą narzędzi elektronicznych

sporządzenie protokołu kontroli

Witamy na stronie „Worldpol” Sp. z o.o.

27 kwietnia, 2009

Witamy na stronie internetowej przedsiębiorstwa Worldpol sp. z o.o.

Strona www.worldpol.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie